Thomas Piketty

45 ans, économiste « Marx 2.0 »

Thomas Piketty

Thomas Piketty